·  TEL. 936 623 450 · EMAIL a8017505@xtec.cat
 · 

Metodologia

Enrola't


Enrola't.cat és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la interacció entre els alumnes. La tècnica utilitzada és el joc de rol, també anomenat role-playing o representació de papers.