·  TEL. 936 623 450 · EMAIL a8017505@xtec.cat
 · 

Metodologia

Ambients d'aprenentatge


A l'etapa d'Educació infantil treballem amb espais de lliure circulació que respecten el ritme d'aprenentatge de cada infant.