·  TEL. 936 623 450 · EMAIL a8017505@xtec.cat
 · 

Metodologia

Co-docència i agrupacions per cicles


L'agrupament d'infants de diferents edats i el treball en equip de diferents professionals dins l'aula propicia l'aprenentatge entre iguals i millora el rendiment acadèmic.