·  TEL. 936 623 450 · EMAIL a8017505@xtec.cat
 · 

Notícies

Pla d'Obertura i Organització de Centre curs 2021-22

10-09-2021

 

ÍNDEX

 

      INTRODUCCIÓ

 

 1. MODEL PRESENCIAL

 

      1.1. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D´ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

      1.2. ORGANITZACIÓ D´HORARIS I GESTIÓ D´ENTRADES – SORTIDES

      1.3. ORGANITZACIÓ DE MENJADOR

      1.4. REQUISITS D´ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU 

      1.5. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

      1.6. ORGANITZACIÓ D´ESMORZAR I PATI

      1.7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

      1.8. SORTIDES

      1.9. REUNIONS D´EQUIP DOCENT

      1.10. REUNIONS AMB FAMÍLIES I SERVEIS EXTERNS

      1.11. GESTIÓ DE CASOS SUSCEPTIBLES DE COVID-19

 

 1. MODEL HÍBRID

 

 1. MODEL TELEMÀTIC

 

 1. SEGUIMENT DEL PLA D´OBERTURA 

 

 

 

 INTRODUCCIÓ

 

Seguint les instruccions del Pla d´actuació pel curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de pandèmia per Covid-19 elaborat pel Departament d´Educació hem elaborat el Pla d´obertura i organització de l´Escola Joan Salamero del curs 2021-2022. Contemplant tres models educatius pressuposant diferents situacions de pandèmia: model presencial al centre, model híbrid (part d´assistència presencial i una altra part telemàtica) i model telemàtic.

 

 1. MODEL PRESENCIAL

 

 • ORGANITZACIÓ DE GRUPS D´ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

 

 

GRUPS

 

ALUMNES

 

DOCENTS

 

 

PAE

 

ESPAI

 

ESTABLE

 

 

TEMPORAL

 

TEMPORAL

 

ESTABLE

 

EI

 

24

 

 2

 

 Clara / Ana

 

8

 

Psicomotricitat: Jordi U /

Música i Teatre: Pepa / Dansa C: Jordi A / Dansa: Mar / MEE: Aïda / Anglès:  Albert

Reforç: Laura C / Reforç: Carolina

 

 

TIS:Pau

EAP: Marta G

Promotora: Verónica

 

ESPAI EI

 

CI

 

24

 

2

 

Ester / Imma

 

8

 

 EF: Jordi U / Dansa C: Jordi A /

Dansa: Mar / Música i Teatre: Pepa /

MEE: Aïda / Anglès:  Albert

Reforç: Laura C / Reforç: Carolina

 

 

TIS:Pau

CREDA:Judith

EAP: Marta G

Promotora: Verónica

 

 

2 AULES CI

 

CM

 

21

 

2

 

Jordi U / Raquel

 

 

8

 

 EF: Jordi U / Dansa C: Jordi A / Dansa: Mar / Música i Teatre: Pepa / Reforç: Laura / 

Anglès: Albert / MEE: Aïda / Reforç: Carolina

 

 

TIS:Pau

EAP: Marta G

Promotora: Verónica

 

2 AULES CM

 

CS

 

26

 

2

 

Montse / Samuel

 

 

8

 

 EF: Jordi U / Dansa: Jordi A / Dansa: Mar /

Música i Teatre: Pepa / Reforç: Laura /

Anglès: Albert / MEE: Aïda / Reforç: Carolina

 

 

TIS:Pau

EAP: Marta G

Promotora: Verónica

 

2 AULES  CS

 

 

 • L´adaptació de P3 es realitzarà de 9.30 a 12.00h els dies 13-14-15 de setembre. Podrà entrar dins l´aula un familiar amb mascareta, complint les mesures de seguretat i higiene requerides al centre.
 • Es dóna l´opció de fer la mateixa adaptació als alumnes nouvinguts al centre a aquelles famílies que ho creguin necessari.

 

RESPONSABLES

ESPAIS

ADAPTACIÓ P3

Clara / Pau

Aula Dansa petita

ADAPTACIÓ NOUVINGUTS P4-P5

Ana / Jordi A

Aules EI i Pati

 

 • ORGANITZACIÓ D´HORARIS I GESTIÓ D´ENTRADES – SORTIDES

 

 

ENTRADES-SORTIDES

 

 

 

ACCÉS-ESPAIS

 

GRUP

 

HORARI MATÍ

 

HORARI MIGDIA

 

HORARI

TARDA

 

 

PORTA CORREDISSA

ALUMNES D´AUTOCAR

8.50H BIBLIOTECA

8.55H PUJADA PER ESCALA INTERIOR

 

 

 

 

PORTA CORREDISSA I ESCALES PATI

 

CS

9H

 

17H

 

PORTA PETITA I ESCALES INTERIORS

 

CM

9H

 

17H

 

PORTA CORREDISSA I ESCALES PATI

 

CI

9.10H

 

17.10H

 

PORTA PETITA I ESCALES INTERIORS

 

EI 

9.10H

 

17.10H

 

MENJADOR  EI

 

  ES QUEDEN A DINAR

 

 

12.45H-15.30H

 

 

PORTA PETITA I ESCALES INTERIORS

  VAN A DINAR A CASA EI

 

 

13.20H-15.35H

 

 

PORTA CORREDISSA I ESCALES PATI

VAN A DINAR A CASA CI

 

 

13.20H-15.35H

 

 

PORTA PETITA I ESCALES INTERIORS

VAN A DINAR A CASA CM

 

13.30H-15.30H

 

 

PORTA CORREDISSA I ESCALES PATI

  VAN A DINAR A CASA CS

 

 

13.30H-15.30H

 

 

 

PORTA PATI I ESCALA INTERIOR

 

  ES QUEDEN A DINAR CI

 

 

12.55H-15.35H

 

 

PORTA PATI I ESCALA INTERIOR

 

  ES QUEDEN A DINAR CM

 

 

13.30H15.40H

 

 

PORTA PATI I ESCALA INTERIOR

 

  ES QUEDEN A DINAR CS

 

 

13.35H-15.45H

 

 

 

 • ORGANITZACIÓ DE MENJADOR

 

 

MENJADOR

 

 

Es faran 2 torns de menjador: EI+CI I CM+CS

 

 

GRUP

 

HORARI ENTRADA

 

HORARI

SORTIDA

 

 

ESPAI DINS DEL MENJADOR

 

ESPAI ABANS I DESPRÈS DEL MENJADOR

 

EI

 

 

12.45H

 

13.45H

 

TAULES PETITES

 

 

 AULA DE DORMIR

 

 

 

CI

 

12.55H

 

13.50H

 

TAULES DE

L´ESQUERRA

 

 

PATI DE DALT[i]

 

CM

 

14.00H

 

15H

 

TAULES DE

L´ESQUERRA

 

 

PATI D´ABAIX

 

 

CS

 

14.05H

 

15.05H

 

TAULES DE LA DRETA

 

PATI D´ABAIX

 

 

 

 • REQUISITS D´ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

 

 • Les famílies hauran de signar la declaració responsable per fer constar que són conscients de la situació de pandèmia, del risc que comporta, atenent-se a les mesures necessàries i es comprometen a no dur al seu/s fill/a/es al centre escolar en cas de presentar simptomatologia compatible amb el COVID-19. Es lliurarà a les famílies la segona setmana se setembre.
 • Es lliurarà a les famílies un document amb una llista de comprovació de símptomes la segona setmana se setembre.
 • L´alumnat del mateix grup estable de convivència pot relacionar-se sense limitacions, i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin. Només hauran de dur mascareta quan comparteixen espai amb altres grups. I si les condicions no ho permeten, tot l´alumnat de primària haurà de dur mascareta a l´aula.
 • Ús de mascareta obligatòria per docents i alumnes si coincideixen puntualment amb els altres grups estables:

 

 • Entrades i sortides del centre
 • Transitar pels passadissos
 • Anar al lavabo
 • Les mascaretes l´alumnat les guardaran en bosses hermètiques individuals identificades amb el nom i curs de cada alumne/a. Les guardaran cadascú al seu calaix de la seva taula individual. Quan assisteixin a espais comuns es destinarà un espai fixa per dipositar totes les bosses fins a finalitzar la classe

 

 • Cap usuari ha d´assistir al centre si presenta els següents símptomes (un o varis alhora) compatibles amb la COVID-19:

 

 • Temperatura superior a 37,7 ºC
 • Tos
 • Dificultat respiratòria
 • Congestió nasal
 • Rinorrea
 • Expectoració
 • Diarrea
 • Cefalea
 • Vòmits
 • Erupció cutània d´origen desconegut
 • Pèrdua d´olfacte o gust
 • Malestar general (letargia, confusió...)
 • Cap usuari ha d´assistir al centre si conviu o manté contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 

 

 

1.4. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

 

 • Rentat de mans per part dels docents i alumnes del centre:

 

QUAN

COM

 

A l´arribada i sortida al centre

 

solució hidroalcohòlica

Abans i després d´entrar en contacte amb aliments, àpats dels infants i propis

 

dosificador de sabó

Abans i després del pati

 

dosificador de sabó

Abans i després d´activitats físiques com: dansa, música, educació física i psicomotricitat

 

solució hidroalcohòlica

Abans i després de fer ús de material d´aula comú

 

solució hidroalcohòlica

Abans i després d´anar al WC o d´acompanyar un infant

 

dosificador de sabó

Abans i després de mocar-se o mocar un infant (amb mocador d´un sol ús)

solució hidroalcohòlica

 

·                     Com a mínim una vegada cada 2 hores fer un rentat de mans amb sabó

 

·                     Es disposarà de solució hidroalcohòlica a les 3 portes d´entrada al centre, a cada aula, espais comuns.

 

·                     Es disposarà de dosificador de sabó als WC

 

·                     Es col·locaran cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans als WC

 

 

 • Distribució de l'ús dels lavabos:

 

GRUP

ESPAI

 

EI

 

LAVABOS D´INFANTIL

LAVABO DE LA DRETA DEL COSTAT DEL PATI

1ER LAVABO DE DAVANT DEL GIMNÀS

 

CI

 

LAVABO DE L´ESQUERRA  DEL COSTAT DEL PATI

2ON LAVABO DE DAVANT DEL GIMNÀS

 

CM

 

LAVABO DE L´ESQUERRA DEL PIS DE PRIMÀRIA

3ER LAVABO DE DAVANT DEL GIMNÀS

 

CS

 

LAVABO DE LA DRETA DEL PIS DE PRIMÀRIA

4T LAVABO DE DAVANT DEL GIMNÀS

 

 

·                     Es col·locaran cartells informatius indicant l´ús del WC de cada grup

 

 

1.5. ORGANITZACIÓ D´ESMORZAR I PATI

 

GRUP

HORARI

ESPAI

 

ESMORZAR EI

10.40 H

AULA ORDINÀRIA

 

ESMORZAR CI

 

10.45 H

AULA ORDINÀRIA  CI

ESMORZAR CM

 

10.50 H

AULA ORDINÀRIA CM

ESMORZAR CS

 

10.55 H

AULA ORDINÀRIA CS

PATI EI

 

10.50 H-11.20 H

PATI INFANTIL

 

PATI CI

10.55 H-11.25 H

PATI INFANTIL

 

PATI CM

11.00 H-11.30 H

PISTA

 

PATI CS

 

11.05 H-11.35 H

PISTA

 

 

●     Obligatori ús de la mascareta al pati

 

 

 

 • Excepcionalitat de pati en dies de pluja

 

GRUP

HORARI

ESPAI

 

PATI EI

10.50 H-11.20 H

PATI COBERT

 

PATI CI

10.55 H-11.25 H

GIMNÀS

 

PATI CM

11.00 H-11.30 H

PASSADÍS CICLE INICIAL I MITJÀ O AULA ORDINÀRIA

 

PATI CS

11.05 H-11.35 H

PASSADÍS CICLE SUPERIOR O AULA ORDINÀRIA

 

 

 

     Podran coincidir 2 grups bombolla al pati fent ús de la mascareta

 

 

 

 

 

 

1.6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

 • Les portes de les aules i els diferents espais comuns hauran d´estar sempre obertes
 • Les finestres de les aules i els diferents espais comuns a ser possible estaran sempre obertes. Si no és possible mantenir en tot moment obertes les finestres, abans i després del seu ús s´hauran de ventilar.
 • Els espais d´aula i material d´us comú de cada grup estable es netejaran i desinfectaran un cop al dia
 • El menjador s´haurà de netejar i desinfectar desprès de cada torn

 

1.7.  SORTIDES

 • Els referents que acompanyaran a cada grup bombolla a les sortides s´organitzaran de la següent manera:

 

GRUPS

DOCENTS ESTABLES

ALTRES DOCENTS

 

EI

Ana / Clara

Jordi A

 

CI

Ester / Imma

Laura

 

CM

Jordi U / Raquel

Pepa 

 

CS

Montse / Samuel

Aïda

 

 

AL CICLE QUE SIGUI NECESSARI

 

Anglès: Albert

Primària: Laura

TIS: Pau

 

·                     En cada moment que es realitzi una sortida es seguiran les pautes sanitàries establertes.

 

 

 

 

 

 

 

1.8. REUNIONS D´EQUIP DOCENT

 

ÒRGANS

FORMAT

TEMPORITZACIÓ

 

ESPAI

PERSONES

EQUIP DIRECTIU

PRESENCIAL

2 PER SETMANA

DESPATX

Carol / Laura / Aïda

 

CLAUSTRE

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

SALA DE MESTRES

ED / Tots els mestres / TIS: Pau / Promotora: Verónica

 

COORDINACIÓ CICLE EI

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA ORDINÀRIA

Clara / Ana / Jordi A

 

COORDINACIÓ CICLE CI

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA ORDINÀRIA

Ester / Imma / Jordi A

 

COORDINACIÓ CICLE CM

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA ORDINÀRIA

Raquel / Jordi U / Jordi A

 

COORDINACIÓ CICLE CS

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA ORDINÀRIA

Montse / Samuel

 

COORDINACIÓ EAP/MEE

PRESENCIAL

ELS DIJOUS

1 PER SETMANA

AULA D´EE

EAP: Marta G /

MEE:Aïda

 

CAD

PRESENCIAL

 

A FINAL DE CURS

AULA DE MESTRES

MEE: Aïda

Cap d´estudis: Laura

Coord.: Imma/Raquel

EAP: Marta G

 

CAS EXTERNA

PRESENCIAL

ELS DIJOUS

18 NOVEMBRE

 17 FEBRER

9 JUNY

BIBLIOTECA

EAP: Marta G/ Eva Moya

MEE:Aïda

SS: Penélope

TIS:Cristina

Promotora: Verónica

 

CAS INTERNA

PRESENCIAL

ELS DIJOUS

14 OCTUBRE

 10 FEBRER

5 MAIG

AULA DE MESTRES

EAP: Marta G / Eva Moya

MEE:Aïda

TIS: Pau

Promotora: Verónica

 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA

PRESENCIAL

1 CADA MES  I MIG

SALA DE MESTRES

 

ED / Imma / Raquel

 

COMISSIÓ D´ART

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA DE MESTRES

 Jordi A / Mar

Pepa / Laura C

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA DE MESTRES

 

Aïda / Montse / TIS: Pau / Imma / Raquel / Jordi A / Ana

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

 

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

BIBLIOTECA

Clara / Ester / Pepa

COMISSIÓ TAC

PRESENCIAL

1 PER SETMANA

AULA CS

Samuel / Jordi U / Anglès: Albert

 

 

 • Sempre que sigui possible les reunions es faran de forma presencial amb la distància de seguretat de 1.5 m, o mascareta obligatòria si no es pot mantenir la distància.

 

 

 

1.9. REUNIONS AMB FAMÍLIES I SERVEIS EXTERNS

 

TIPUS DE REUNIÓ

FINALITAT

FORMAT

TEMPORITZACIÓ

 

ESPAI

RESPONSABLES

CONSELL ESCOLAR

APROVACIÓ DEL PLA

D´ORGANITZACIÓ DE CENTRE

 

TELEMÀTIC

8 SETEMBRE

DESPATX

EQUIP DIRECTIU

INFORMAR I PUBLICAR EL PLA D´ORGANITZACIÓ DE CENTRE

INFORMAR EL PLA

D´ORGANITZACIÓ DE CENTRE  A LES FAMÍLIES

 

MAIL I WEB

6 SETEMBRE

 

 

EQUIP DIRECTIU

COORD TAC

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES DE P3 I NOUVINGUDES A

L´ESCOLA

 

CITACIÓ DE FAMÍLIES

TELEFÒNIC I MAIL

8 SETEMBRE

AULES ORDINÀRIES DE CADA CICLE

TUTORES  EI

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES DE P3 I NOUVINGUDES A

L´ESCOLA

 

ENTREVISTES INDIVIDUALS

PRESENCIAL

9-10 SETEMBRE

 

 

AULES ORDINÀRIES DE CADA CICLE

TUTORS/ES

  EI I EP

 

REUNIONS FAMÍLIES

D´INICI DE CURS

 

CITACIÓ DE FAMÍLIES

TELEFÒNIC I MAIL

10 SETEMBRE

AULES ORDINÀRIES DE CADA CICLE

 

TUTORS/ES 

 

INICI DE CURS EI

- METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ D´AULA I DE CENTRE

- SIGNATURA D´AUTORITZACIONS

 

PRESENCIAL

16 SETEMBRE

 

A LES 13.30H

GIMNÀS

TUTORES DE EI

 

INICI DE CURS CI

- METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ D´AULA I DE CENTRE

- SIGNATURA D´AUTORITZACIONS

PRESENCIAL

20 SETEMBRE

 

A LES 13.30H

GIMNÀS

TUTORES DE CI

INICI DE CURS CM

- METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ D´AULA I DE CENTRE

- SIGNATURA D´AUTORITZACIONS

PRESENCIAL

21 SETEMBRE

 

A LES 13.30H

GIMNÀS

TUTOR/A DE CM

INICI DE CURS CS

- METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ D´AULA I DE CENTRE

- SIGNATURA D´AUTORITZACIONS

PRESENCIAL

23 SETEMBRE

 

A LES 13.30H

GIMNÀS

TUTOR/A DE CS

●      Les entrevistes i reunions presencials s´hauran de fer amb mascareta per part dels participants:

    

  amb distància de 1,5m

  ventilació creuada

  a ser possible que els participants que assisteixin a les entrevistes i reunions tinguin la pauta complerta de vacunació.

 

 

1.10. GESTIÓ DE CASOS SUSCEPTIBLES DE COVID-19

 

 • Quan un alumne mostra algun/s símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu es seguirà el següent protocol d´actuació:

 

 1. S´aïllarà al despatx de direcció
 2. L´alumne haurà de dur posada una mascareta quirúrgica i haurà d´estar acompanyat per un membre de l´equip directiu també amb mascareta quirúrgica.
 3. El tutor/a trucarà a la família per informar del símptoma/es i que assisteixi al centre a recollir-lo abans sigui possible
 4. Si el/els símptoma/es són de gravetat s´haurà de trucar al 061
 5. Direcció haurà de contactar amb el Servei territorial d´Educació del Baix Llobregat per informar de la situació
 6. La família haurà de trucar al CAP de referència per valorar la situació. Si li realitzen una PCR, haurà d´estar aïllat al seu domicili fins obtenir el resultat.

 

 

 1. MODEL HÍBRID

 

ORGANITZACIÓ DE TASQUES DE L´EQUIP DOCENT

 

GRUPS

 

HORARIS

PRESENCIAL

TELEMÀTIC DURANT LA PRESENCIALITAT

(videotrucada)

 

DOCENTS

EI/CI

9-13H

DILLUNS/DIMECRES

DILLUNS/DIMECRES

UN/A TUTOR/A I MÍNIM 1 ESPECIALISTA REFERENT DE CICLE per cada espai de treball

 

CM/CS

9-13H

DIMARTS/DIJOUS

DIMARTS/DIJOUS

UN/A TUTOR/A I MÍNIM 1 ESPECIALISTA REFERENT DE CICLE per cada espai de treball

 

 

 • Videotrucada simultània a la presencialitat per aquells alumnes que no assisteixin al centre
 • Durant la presencialitat s´enduran encàrrecs pels dies no presencials.
 • Els requisits d´accés al centre educatiu, les Mesures de prevenció personal, el Pla de ventilació, neteja i desinfecció, l´Organització d´esmorzar i pati, les Reunions d´equip docent, les Reunions amb famílies i Serveis externs i la Gestió de casos susceptibles de covid-19, es mantenen igual que la previsió del model presencial.

 

 1. MODEL TELEMÀTIC

 

ORGANITZACIÓ DE TASQUES DE L´EQUIP DOCENT

 

DOCENTS

 

ORGANITZACIÓ DE TASQUES

 

2 TUTORS/ES DE CICLE

3 ESPECIALISTES

1/2 REFORÇ EP

 

·                     es repartiran l´alumnat de cada cicle per fer el seguiment d´encàrrecs i el suport emocional

 

 

1/2 MEE

·                     s´encarregarà de l´alumnat NESE per fer el seguiment d´encàrrecs i el suport emocional

 

 

TIS

PROMOTORA ESCOLAR

 

·                     donaran suport a l´equip directiu en tasques que impliquin relació amb SS i EAP.

·                     mantindran la comunicació amb les famílies més vulnerables assignades a l´inici de curs a cadascuna.

 

 

EQUIP DIRECTIU

 

·                     coordinarà totes les accions dels docents

·                     convocarà reunions de coordinacions i claustres

·                     mantindrà relació amb les famílies que calgui

·                     farà intervencions amb serveis externs quan sigui necessari

 

 

TASQUES DELS DOCENTS

 

TEMPORALITAT

VIDEOTRUCADES (ALUMNES)

 

1 A LA SETMANA

TRUCADES TELEFÒNIQUES (FAMÍLIES)

 

1 QUINZENALMENT

ENVIAMENT DE TASQUES VIA MAIL/WASSAP/TRUCADA/PLATAFORMA

 

1 A LA SETMANA

REPTES VIA INSTAGRAM/TWITTER

 

1 QUINZENALMENT

 

 • Les tasques proposades hauran de ser de caire competencial amb eines que puguin tenir els alumnes a casa. A poder ser treball per petits projectes i reptes.

 

 1. SEGUIMENT DEL PLA D´OBERTURA DEL CURS 2020/2021

 

RESPONSABLES

 

Equip directiu

POSSIBLES INDICADORS

 

 

·                    Model Presencial:

 

●     Grau d´idoneïtat de l´estanqueïtat dels grups, tant d´alumnat com de professorat

●     Funcionalitat del pla per la traçabilitat d´entrades-sortides i moviments pels espais comuns de l´escola

●     Qualitat dels registres de control de les mesures d´higiene

●     Valoració de l´esmorzar dins l´aula

●     Valoració de la distribució horària i espais d´ús del pati

●     Qualitat dels registres de control de ventilació creuada de les aules, la neteja i desinfecció desprès de cada ús

●     Valoració del funcionament de l´organització de les sortides municipals

●     Valoració de la qualitat de la informació a les famílies sobre el Pla d´obertura

●     Valoració de la qualitat de la formació de les famílies en la plataforma digital i la comunicació online

●     Valoració del protocol d´actuació i aïllament en cas susceptible de covid-19

●     Grau d´idoneïtat del funcionament del menjador quant a torns

●     Grau d´idoneïtat del funcionament del menjador quant a la traçabilitat i ús dels espais d´esbarjo amb mesures de seguretat

 

·                    Model Híbrid:

 

-              Estada al centre

 

●     Grau d´idoneïtat de l´estanqueïtat dels grups, tant d´alumnat com de professorat

●     Funcionalitat del pla per la traçabilitat d´entrades-sortides i moviments pels espais comuns de l´escola

●     Qualitat dels registres de control de les mesures d´higiene

●     Valoració de l´esmorzar dins l´aula

●     Valoració de la distribució horària i espais d´ús del pati

●     Qualitat dels registres de control de ventilació creuada de les aules, la neteja i desinfecció desprès de cada ús

●     Valoració de la qualitat de la informació a les famílies sobre el Pla d´obertura

●     Valoració de la qualitat de la formació de les famílies en la plataforma digital i la comunicació online

●     Valoració del protocol d´actuació i aïllament en cas susceptible de covid-19

 

-              Estada a casa

 

●     Grau participació de l´alumnat a les videotrucades

●     Grau participació de l´alumnat en el lliurament de les tasques requerides

●     Nivell de satisfacció del funcionament de la plataforma digital

●     Grau d´implicació de les famílies

 

 

·                    Model Telemàtic:

 

●     Grau participació de l´alumnat a les videotrucades

●     Grau participació de l´alumnat en el lliurament de les tasques requerides

●     Nivell de satisfacció del funcionament de la plataforma digital

●     Grau d´implicació de les famílies en la comunicació amb els docents

●     Nombre de coordinacions dels docents per cicles

●     Nombre de claustres

●     Nombre de reunions d´equip directiu

●     Nombre de coordinacions amb Serveis externs

●     Nombre d´actuacions online per l´impuls del projecte d´innovació pedagògica Tre-ballem

●     Nombre i qualitat de les tertúlies literàries pròpies de les CdA online

●     Grau d´idoneïtat dels canals de comunicació interna

●     Grau de satisfacció del professorat en les relacions i la comunicació interna de centre

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

 

 

·                    Revisió periòdica i avaluació del progrés dels indicadors de qualitat i funcionament esmenats en els anteriors models descrits

 

 

 

[i]


Xarxes socials: